در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال صورت می‌گیرد؛ تشریح نقش اصناف در رونق اقتصادی کشور

همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با حضور روسا و نمایندگان اتاق های اصناف ایران ، بازرگانی و تعاون دوشنبه 28 اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار ادامه مطلب ←